format>p
Farbdruck DIN A 4 oder DIN A4+ s/w-Druck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 +
Farbdruck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 +
einseitiger Druck inklusive Papier
Papier Auflage
1-50
51-100
101-200
201-300
301-500
501-1000
100 g/qm
0,72 Euro
0,66 Euro
0,61 Euro
0,55 Euro
0,52 Euro
0,50 Euro
150 g/qm
0,82 Euro
0,76 Euro
0,70 Euro
0,63 Euro
0,60 Euro
0,57 Euro
200 g/qm
0,88 Euro
0,82 Euro
0,75 Euro
0,68 Euro
0,65 Euro
0,61 Euro
250 g/qm
0,95 Euro
0,88 Euro
0,80 Euro
0,73 Euro
0,69 Euro
0,66 Euro
zweiseitiger Druck inklusive Papier
Papier Auflage
1-50
51-100
101-200
201-300
301-500
501-1000
100 g/qm
1,00 Euro
0,92 Euro
0,85 Euro
0,77 Euro
0,73 Euro
0,69 Euro
150 g/qm
1,12 Euro
1,03 Euro
0,95 Euro
0,86 Euro
0,82 Euro
0,77 Euro
200 g/qm
1,17 Euro
1,08 Euro
0,99 Euro
0,90 Euro
0,86 Euro
0,81 Euro
250 g/qm
1,24 Euro
1,14 Euro
1,05 Euro
0,95 Euro
0,90 Euro
0,86 Euro
Preis pro Blatt, Bearbeitungs-/Einrichtungspauschale 5,00 Euro netto
optional: Beschnitt 0,05 Euro/Blatt netto und Falzen: 0,05 Euro/Blatt netto